Läs mera...

Leif Milling, Älskade skog

 Läs mera...

Peder Lamm, Jägare och redskap

Jakten har varit en förutsättning för människans överlevnad. Den har följt oss genom årtusendena i olika gestalter, allt ifrån fångstgropar och flintpilar till jakthorn och hagelbössor. Någonstans på vägen delade…

 Läs mera...

Leif Milling, Catch

Boken Catch är en fotobok som visar en kollektion av mina bästa fotografier. Det är bilder som har anknytning till mitt stora intresse för flugfiske.