Läs mera...

Gunnar Ekelöf, Lågan

Vid någon obekant tidpunkt bad Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen den berömde poeten Gunnar Ekelöf, (1907-1968), att skriva en ”surrealistisk dikt om böcker och bokhandel”. Han svarade dock att han inte kunde erbjuda…