Gunnar Ekelöf, Lågan

Vid någon obekant tidpunkt bad Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen den berömde poeten Gunnar Ekelöf, (1907-1968), att skriva en ”surrealistisk dikt om böcker och bokhandel”. Han svarade dock att han inte kunde erbjuda en sådan, men skickade då denna dikt, ”Lågan” i stället som förslag tillsammans med ett följebrev där han redogjorde varför han inte kunde leverera begärd dikt. Den blev dock liggande i föreningens arkiv, men återupptäcktes dock för några år. Den har aldrig publicerats.

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen – BMF – är en intresseförening för anställda i bokhandeln. BMF engagerar sig framför allt i utbildning och kompetensutveckling för anställda i bokhandeln och delar också ut stipendier från det kapital som byggts upp med hjälp av donationer framför allt från bokförlagen. Föreningen bildades 29 september 1888 och är fortfarande aktiv än i dag.

Gunnar Ekelöfs dikt, Lågan

Gunnar Ekelöfs följebrev

Originalen till dessa dokument finns nu på Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala.

Jesper Högströms biografi över Gunnar Ekelöf

2023 släppte Jesper Högström en biografi över Gunnar Ekelöf, som mottogs positivt av recensenter, varav några citeras nedan. Boken finns fortfarande i lager.

Minnet och rädslan är en av de mest bildade litteraturbiografier som skrivits på svenska. Varenda dimension av Ekelöfs liv och författarskap belyses – en litteraturens motsvarighet till 3D-utskriften. Dessutom innehåller den författarbiografins ädlaste dygd, nämligen hjärtats bildning. Högström skildrar fylleslagen hos Ekelöf genom dotterns skrämda blick, han citerar ett syrligt brev från hustrun när ett översättningsarbete inleds och hon förvandlas från älskarinna till sköterska. Som kritiker är det bara att buga vördnadsfullt inför detta storverk.” – Rasmus Landström, Aftonbladet

”Jesper Högströms prosa är så målande, rytmisk och rolig som någon kan begära. Det har han redan bevisat med sina böcker om Hjalmar Söderberg och Tora Dahl. Högström är stilist och en fantastisk reporter i kulturhistorien. Jag litar blint på honom, och låter mig gärna underhållas.” – Ulrika Knutson, G-P

”Jesper Högström har lagt ned ett mycket gediget arbete på att göra en uppdaterad skildring av Gunnar Ekelöf för 2000-talet. Med Minnet och rädslan ger han oss en mycket stark och läsvärd Ekelöf-biografi som också har förutsättningarna att bli ett vitalt standardverk inom sitt område.” – BTJ