Björn Olsen, Pandemi – myterna, fakta, hoten

Pandemier är allvarliga hot mot mänskligheten. Men vad är pandemier egentligen? Hur hotar de oss och hur kan vi undvika en kommande katastrof?

I ”Pandemi – Myterna, fakta, hoten” (utgiven 2010, nu i nytryckning) beskriver infektionsläkaren och forskaren Björn Olsen hur vi i dagens moderna samhälle på många sätt står sämre rustade än tidigare. I våra globala monsterstäder, där ett växande antal människor och tamdjur lever allt tätare inpå varandra, finns perfekta förutsättningar för nya pandemier. Samtidigt hotar den pandemiska antibiotikaresistensen den sjukvård vi i dag tar för given.
Pandemier är globala hot som kräver världsomspännande åtgärder. De pandemiska katastroferna hänger ihop med klimatförändringarna och vårt globala samhälles brist på solidaritet samt ekologisk mångfald och hållbarhet.

Björn Olsen (f. 1958) är forskare och överläkare som specialiserat sig på infektionsmedicin.

Bokfakta:
Isbn: 9789113110936
Förlag: Norstedts
Utgiven: 2020 (andra utgåvan)
Sidor: 222 sidor
Språk: Svenska
Format: Häftad
Kategori: Medicin

Länkar:
TV4 Play, Malou efter tio. 2020-04-01 11:51
För tio år sedan skrev professorn, Björn Olsen en bok om pandemi som beskriver precis det vi upplever idag. Hör honom berätta för Malou om boken ”Pandemi : myterna, fakta, hoten”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *