Nina Björk, Lyckliga i alla sina dagar

”De senaste åren har jag känt det som om samhället, kulturen och ekonomin vill lära mig att ställa en och samma grundläggande fråga inför varje situation i livet: What’s in it for me? Vad tjänar jag på det här? Man kan kalla det egoism. Eller ekonomism, tendensen att alltid räkna. Samtidigt ser jag andra förhållningssätt. Samtidigt lever jag med altruism, kärlek, solidaritet. Allt finns där. Samtidigt. Och jag vill gärna bringa lite reda i det. Försöka förstå vilka slags människor vi uppmanas att vara och vilka vi är och blir.”

”De senaste åren har jag känt det som om samhället, kulturen och ekonomin vill lära mig att ställa en och samma grundläggande fråga inför varje situation i livet: What’s in it for me? Vad tjänar jag på det här? Man kan kalla det egoism. Eller ekonomism, tendensen att alltid räkna. Samtidigt ser jag andra förhållningssätt. Samtidigt lever jag med altruism, kärlek, solidaritet. Allt finns där. Samtidigt. Och jag vill gärna bringa lite reda i det. Försöka förstå vilka slags människor vi uppmanas att vara och vilka vi är och blir.”

”Jag har en dröm”, sa Martin Luther King i ett berömt tal. ”Har du också en dröm?” frågar Myresjöhus i en samtida annons. Båda vänder sig till människan som en drömmande varelse. En varelse som vill förändring – av livet, världen, det egna jaget. Här rannsakar vi tillsammans med Nina Björk olika samtida drömmar. Vi ser på Disneyfilmer, läser föräldratidningar, analyserar annonser, besöker arbetsförmedlingen, följer riksdagsvalet 2010 och ser kronprinsessan Victoria gifta sig. Varje tid har sin dröm om vad en samhällsduglig människa är. Hur ser vår tids dröm ut och varför? Lyckliga i alla sina dagar är en diskussion kring de senaste årens politiska och ekonomiska utveckling i Sverige. Det handlar om pengar. Och det handlar om människor. Vilka är deras värden? Vilka deras värderingar? Och vad händer när själva människolivet blir en fråga om förtjänst?

Nina Björk är född 1967 i Offerdal i Jämtland, uppvuxen i Falkenberg, numera bosatt i Lund. Hon är författare, debattör, kulturskribent och litteraturvetare, debuterade 1996 med Under det rosa täcket, som blivit en milstolpe och feministisk klassiker. Hösten 1999 kom essäsamlingen Sireners sång – tankar kring modernitet och kön, för vilken hon erhöll Gerard Bonniers essäpris. 2008 utkom hennes avhandling i litteraturvetenskap Fria själar – ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson. Nina Björk har även belönats med Gerard Bonniers stipendium för kulturjournalistik år 2008 och Expressens Björn Nilsson-pris år 2010. I Lyckliga i alla sina dagar (2012) belyste hon vår tids syn på människors och pengars värde. Hon har sedan dess mottagit Sydsvenskans kulturpris (2012), Harry Martinson-priset (2014), Aftonbladets Axel Liffner-stipendium (2015), Lars Salvius-priset för 2013-14, Örjan Lindberger-priset 2016 samt Eva Bonniers 70-årsfonds stipendium 2017. Skribent i Dagens Nyheter och tidningen ETC. Hösten 2016 kom Drömmen om det röda. Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek.

Recension

Caroline Nilsson har läst boken och skriver ”Jag klöser en påse chips på stående fot.”

Mycket kan jag råda över, men här skiljer sig agnarna från vetet och chipspåsen från en bok. I läsningens snara finns nämligen ingen återvändo. Låt mig presentera en bokpärla! 

Denna bok handlar både om det som är och det som skulle kunna vara. Ett slags litterärt försök att omfamna det hoppfulla och på samma gång värja mot det destruktiva som råder i den värld som är och pågår. Här värvas egoism och ekonomism med osjälviskhet, kärlek och solidaritet. Boken uppstår i det som är, återkommer i det som blivit och verkar genom tankevindar och värderingskluster i allt det som komma skall.  

Jag är upprymd, uppfylld och uppjagad. För dess skarpa retorik, skärpta blick och självklara plats i var mans bokhylla. För dess ständiga aktualitet, vida mänsklighet och totalitära uppriktighet.  

Det finns ett före och ett efter denna bok. Och läsningen går rakt in på listan över läsupplevelser som förändrat mitt liv – förändrat mig.  

En bok att älska på alla möjliga och omöjliga vis. Att hålla varmt för dess helhet och betänksamt hylla  utifrån dess olika delar.  

En bok som förvisso inte kommer med en garanti om lycka i alla våra dagar, men jämväl en omåttlig känsla av härlighet i ditt nu och bakom dina ”varför” hädanefter.  

Utan denna bok försmäktar min bokhylla. Förutan denna läsupplevelse blir jag en anjovis i Klarälven. Och i avsaknad av ytterligare (lov)ord brister jag ut i ett rent och stadigt halleluja-moment.  

Så, halleluja tänk så bra en bok kan vara!

Caroline Nilsson