Tomas Blom, Emigrationen till Amerika

Under en period av drygt femtio år, från 1800-talets mitt och till början av nästa sekel, lämnade 1,2 miljoner svenskar landet för att söka sig en framtid i USA.

De allra flesta gav sig ut på den långa resan för att förbättra sina ekonomiska villkor, men för många hägrade också ett liv i frihet från tvång och överhet. Det här är berättelsen om den största folkomflyttningen i Sveriges historia, om drömmar som förverkligades och drömmar som krossades. Vi möter både obemärkta öden bland utvandrarna liksom också män och kvinnor som gjorde verklighet av Amerikadrömmen och inspirerade allt fler att följa i deras fotspår.

Författaren väver in många trådar i sin färgstarka skildring av en omvälvande tid som gett stoff till litterära och filmiska storverk. En tid som aldrig upphör att fascinera svenskar och svenskättlingar på båda sidor Atlanten.

Tomas Blom är skribent med en bakgrund som radioman och TV-författare. Han debuterade som romanförfattare redan 1991 med sin första historiska roman, som har följts av en stort antal böcker, såväl fack- som skönlitteratur, inte minst populärhistoriska ungdomsböcker. Detta varvat med manusmedverkan i en rad tv-serier, såsom ”Anno 1790” och ”Sveriges historia”, samt regelbundna artiklar i historiska tidskrifter.

Recension

Maud Granholm har läst Tomas Bloms bok, Emigrationen till Amerika.

I serien Sveriges dramatiska historia tar historieskribenterna Dick Harrison och Tomas Blom med oss på spännande skeden ur den svenska historien och Emigrationen till Amerika är bok nummer 25 i serien och kom nu i mars. Tomas Blom har under 30 år skrivit både fack och skönlitteratur varvat med manusmedverkan i en rad tv-serier.

Vi är många som har släktingar som flyttade till Amerika under de stora emigrantåren. Mellan 1850-fram till 1920-talet begav sig var femte svensk till landet i väst. Många bröt sedan banden med det gamla hemlandet, breven slutade komma och flera i vår generation har bara vaga aningar om våra släktingars historia.

Allt började naturligtvis mycket tidigare och Tomas Blom skriver här om invandringen som tog sin början på 1600-talet. Redan 1638 grundades kolonin Nya Sverige och än i dag finns släkter i USA som har sitt ursprung i de allra första kolonisterna.

Utvandring styrs av två faktorer när någon lämnar ett land. Det ena ”push” drivs av svält, krig, politik eller religiösa förföljelser, den andra ”pull” handlar om förväntningar, större frihet och bättre inkomster. De här faktorerna styrde också den fiktive Karl Oskar i Vilhelm Mobergs böcker om Utvandrarna. När Amerikafebern tilltog från mitten av 1800-talet berodde det på ekonomiska och politiska orsaker men många drevs också av religiösa skäl. Den evangeliska lutheranska stadskyrkan höll folket i ett järngrepp men i Amerika rådde fullständig religionsfrihet. Den största massutvandringen kom efter 1860 när den svenska befolkningen drabbades av en förödande hungersnöd. Sammanlagt lämnade 1.2 miljoner människor Sverige för bättre ekonomi eller ett liv i frihet från tvång och överhet.

I området mellan floderna Mississippi och Missouri, söder om gränsen till Kanada ligger delstaterna Iowa, Wisconsin och Minnesota och där bosatte sig många svenskar. Där fanns möjligheter till gratis mark och blev de svenska immigranternas ”svenskbygd”. I brev som berättade om ett bättre liv ”over there” lockades många hemma i Sverige till det förlovade landet.

Det var säkert svårt att inte lockas över Atlanten även för dem som läste den här artikeln i Jönköpingsbladet: En tiggarflicka hade spridit rykten om att i Amerika ””gå swinen och äta sig mätta af russin och mandlar, som allestädes wäxa vilda i jorden, när swinen bli törstiga, gå de och dricka ur dikena, der intet annat än win flyter.””

Mot urbefolkningens vilja byggdes staden Chicago upp och huvudgatan Chicago Avenue hade under många år en svensk prägel med många svenska skyltar och det svenska språket talades livligt överallt på gatan. En av de första skyskraporna, den sexton våningar höga Manhattan Building byggdes av svenskättlingen Henry Ericsson. 

Den svenska emigrationen präglade både dem som gav sig av och dem som stannade kvar och Tomas Blom binder här ihop många händelser och personer. Intressant historia från kung Gustav Adolfs ambitioner för Sveriges framtid på1600-talet till den av svensk-amerikaner så populäre sångaren Edvard Persson, Vietnamkriget och Dallas. Här möter vi personer som Axel von Fersen, Fredrika Bremer, Joe Hill, Charles Lindberg och filmvärldens Greta Garbo, Gloria Swansson och Anna Q Nilsson.

Jag har alltid haft ett stort intresse för den svenska utvandringen och som vuxenstuderande läste jag för andra gången Vilhelm Mobergs utvandrarserie i fyra delar. I en uppsats knöt jag samman den småländske bonden Karl-Oskar och hans familj med mina släktingar på min mammas sida. De lämnade tillsammans med många andra Sverige under andra halvan av 1800-talet med hopp om ett bättre liv i Amerika. Daniel Lindström var en av emigranterna från Hassela och Hälsingeskogarna och han grundade staden Lindstrom i delstaten Minnesota 1850. Vilhelm Moberg besökte staden för att samla material innan han skrev serien om utvandrarna och Per ”Joris-Pelle” Andersson från Finngården Joris i Lindsjön, Hassela är den av emigranterna som sägs vara Karls Oskars förebild.* Några av mina släktingar kom senare tillbaka till Sverige men vad som hände dem där borta på andra sidan har de och mina äldre släktingar tagit med sig i graven, vilket är väldigt tråkigt för min och kommande generationer.

Maud Granholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *