Sundsvalls Teater 130 år

Med branden 1888 gick den gamla teatern i Sundsvall upp i rök. Bilden ovan visar dåtidens stadsplan. Vad jag förstår av denna karta är att gamla teatern låg där polishuset i dag ligger.

En ny måste byggas och den ”ska vara av samma förnäma klass som den övriga stenstaden som vuxit upp”. Ett upprop om aktieteckning för ett blivande teaterbyggnadsbolag utfärdades och den 2 april 1892 kallades intresserade till ett sammanträde där en kommitté tillsattes med en rad ledamöter, bl a bokhandlaren W Ahlström. Resultatet blev att ett Sundsvalls Teater AB bildades och en bolagsordning godkändes 3 juni 1892.

Allmänheten inbjöds att teckna aktier i bolaget. Bokhandlaren Janne Sunesson tecknade 15 juli 1893 sig för aktier till ett värde av 50 kronor, vilket i dagens penningvärde är ca 4 000 kr. Två veckor senare 29 juli 1893 övertog Sunesson Collins Bokhandel och döpte om den till Sunessons Bokhandel. Den affären ingår i vår historia från 1840, som du kan läsa om här.

Grunden började grävas 1 juni 1893 och i september 1894 stod byggnaden färdig. Den hade då kostat, med inventarier, 120 000 kr, ca 9 miljoner kr i dag.

Teatern invigdes 29 september 1894 med uppförande av Frans Hedbergs Bröllopet på Ulfåsa.

Runt sekelskiftet och fram mot mitten av 1940-talet spelades ingen teater vintertid.

Mängder av resande teatersällskap besökte Sundsvalls teater och under seklets första årtionde spelades såväl mer seriösa dramer som folkligare lustspel med lokal anknytning.

1933 övertog Riksteatern ansvaret för teaterverksamheten i landsorten, det vill säga man organiserade resande teater utanför Stockholm, sedan de privata teatersällskapens tid var förbi.

Teaterbolaget hade problem med ekonomin och gick i konkurs under senare delen av 1940-talet.

Sundsvalls stad köpte in fastigheten på auktion 1951 och Drätselkammaren fick det på sin lott att ansvara för fastigheten.

År 1975 gav Sundsvalls museum ut en bok om Sundsvalls teater och teaterlivet i staden ur vilken dessa fakta ovan har hämtats.

I år, 130 år efter att bokhandlaren Janne Sunesson tecknade sig för aktier i teaterbolaget, kommer Svenska Deckarfestivalen att genomföras 15-18 november på just Sundsvalls Teater.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *