Behövs en bokhandel?

År 2000 saknade 75 av Sveriges 290 kommuner en bokhandel. 2021 var den siffran 135. Alla tycks vara överens om att det är ett problem – men finns det en lösning?

Bokhandlareföreningen satte ljus på frågan när branschen möttes för ett litteraturpolitiskt toppmöte i Göteborg i mars. Tre förslag presenterades som alla lyfte behovet av att se bokhandeln som en resurs och något mer än bara en butik vilken som helst.

– Staten ger stöd för utgivning av böcker men inget för att böckerna ska nå ut till konsumenterna, säger Maria Hamrefors, ordförande i Bokhandlareföreningen.

Över tid är trenden tydlig – allt fler kommuner förlorar sin sista bokhandel. 1970 saknades bokhandel i endast 28 kommuner och ännu vid millennieskiftet fanns en bokhandel i tre av fyra kommuner. I dag står närmare hälften av Sveriges kommuner utan bokhandel.

Ett av Bokhandlareföreningens förslag är att kommuner i högre grad ska göra sina inköp av böcker från lokal bokhandel.

– Det har varit en utveckling de senaste åren där vi i praktiken fått två monopol, läromedel via Läromedia medan Adlibris har biblioteksförsäljningen. Men varifrån man köper in handlar mycket om vilja och inställning, säger Maria Hamrefors.

I dag kan kommuner och regioner välja mellan att göra en egen upphandling för bokinköp eller använda det ramavtal som förhandlats fram mellan Adda (tidigare SKL Kommentus) och Adlibris. Drygt 200 kommuner och regionen använder ramavtalet i dag.

– Om det finns ett ramavtal kan det innebära avtalsbrott om man upphandlar från en lokal leverantör även om upphandlingen understiger gränsen för direktupphandling, påpekar Erika Hanses som är upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Till Upphandlingsmyndigheten kan inköpsansvariga vända sig och det är inte ovanligt med frågor som gäller hur man kan stötta lokala företag, berättar Erika Hanses.

– Det är inte möjligt att ställa krav i en upphandling på att företaget ska ligga i den egna kommunen. Däremot kan man utforma en upphandling så det underlättar för mindre företag att delta, exempelvis genom att dela upp ett större avtal i flera olika delar, säger hon.

Det finns också olika sätt att utvärdera anbuden i en upphandling.

– En av utvärderingsgrunderna är pris och en annan är bästa förhållande mellan pris och kvalitet där du kan sätta upp kvalitetsparametrar som viktas mot priset, säger Erika Hanses.

En som lyckats behålla en del av den lokala biblioteksförsäljningen är Anders Källgren som driver Globe bokhandel i Ludvika. Han säljer facklitteratur för barn och vuxna till Ludvika bibliotek och dess filialer. Han erbjuder biblioteket att bläddra i böckerna innan de köper in böckerna, något som inte Adlibris eller andra nationella aktörer kan erbjuda.

– När det kommer en ny bok är det svårt att veta exakt hur den ser ut, så det här är ett sätt för biblioteket att köpa mer rätt, säger Anders Källgren som också är ordförande i Ugglan.

Han har länge argumenterat för att reglerna för upphandling av böcker borde förändras.

– Vill man se bokhandeln som en kulturplats måste man tänka lite längre. När vi sålde allt till biblioteken här i Ludvika blev det 500 000 – 600 000 kronor åtminstone. Det skulle betyda jättemycket för många bokhandlar om fler kommuner köpte lokalt, säger Anders Källgren.

Källa: Svensk Bokhandel, Grafik av Leif Olsson

Share:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *