Lennart Westberg, Himmlers Sverige -visioner och verklighet

Heinrich Himmler, ledare för nazisternas elitorganisation SS, hade radikala visioner om ett storgermanskt rike som skulle bildas efter Hitlers seger i andra världskriget – visioner som även omfattade Sverige. För att förverkliga sina planer drev Himmler på en infiltration av olika delar av det svenska samhället. I Lennart Westbergs nya bok Himmlers Sverige analyseras denna verksamhet för första gången i sin helhet.

Heinrich Himmlers svarta orden Schutzstaffel, mer känt som SS, upphör av flera orsaker aldrig att fascinera historiskt intresserade läsare. Under Himmlers dynamiska ledning blev SS en politisk maktfaktor genom vilken Himmler i flera avseenden kunde föra en egen utrikespolitik.

Himmler ansåg att Sverige utgjorde den germanska rasens främsta kärnland, och i hans föreställningar om ett övernationellt styre i Nord- och Västeuropa efter kriget spelade Sverige en viktig roll. För att omsätta sina visioner i verklighet försökte SS upprätta egna nätverk i Sverige. Denna infiltration och propaganda omfattade bland annat polisen, personer inom läkarkåren, frivilliga till Waffen-SS och jordbrukets intresseorganisationer.

SS visioner för och infiltration av Sverige skildras nu för första gången ur ett bredare perspektiv av den militärhistoriske författaren Lennart Westberg. Himmlers Sverige är resultatet av flera decenniers arbete i tyska och svenska arkiv samt korrespondens med tidigare befattningshavare inom SS.

På historiepodden Historia.nu har Urban Lindstedt en längre intervju med Lennart Westberg om tankarna bakom ”Himmlers Sverige”. Denna intervju har på poddens hemsida rubriken Heinrich Himmlers planer för Sverige. Lyssna på intervjun här.

Författaren

Lennart Westberg är militärhistorisk författare med fokus på Sverige under andra världskriget och expert på Waffen-SS. Han har tidigare skrivit Waffen-SS: Hitlers politiska soldater (2021) samt med Lars Gyllenhaal Svenskar i krig 1914–1945 (2004) och Svenskar i krig efter 1945 (2015).

1 kommentar på “Lennart Westberg, Himmlers Sverige -visioner och verklighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *