Nästan hälften konsumerar en bok varje dag

Mediebarometern har släppt sin årliga undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier.

2022 var ett dramatiskt år, både i Sverige och globalt. Inledningen av året präglades alltjämt av coronapandemin. Först på våren lättades restriktionerna och i april 2022 slutade covid-19 att betraktas som en samhällsfarlig sjukdom. Då hade Rysslands invasion av Ukraina pågått i drygt en månad. 2022 var dessutom ett valår i Sverige. Det arrangerades vinter-OS i Kina och internationella fotbollsmästerskap för både damer och herrar. Allt detta gjorde förstås avtryck i den svenska befolkningens användning av medier – för information och nyheter, men också för förströelse och verklighetsflykt.

Svenskarnas konsumtion av litteratur

Nästan hälften av alla svenskar läser eller lyssnar på en bok en genomsnittlig dag. Det visar Mediebarometern 2022. Undersökningen visar också på stora skillnader i hur befolkningen konsumerar böcker.

6 660 personer fick svara på frågor om hur deras mediekonsumtion såg ut föregående dag. 48 procent svarade då att de läst eller lyssnat på en bok. Det var något fler än året innan men skillnaderna mellan 2021 och 2022 är generellt små. 35 procent läste en tryckt bok, 14 procent lyssnade på ljudbok och 7 procent läste e-bok.

Faktorer som kön, ålder och bostadsort har betydelse för bokkonsumtionen. Kvinnor läser generellt klart mer än män. 57 procent av kvinnorna, jämfört med 37 procent av männen, tog del av en bok en genomsnittlig dag 2022. 

Kvinnor är också betydligt större ljudbokskonsumenter än män. 19 procent av kvinnorna lyssnade på ljudbok jämfört med 9 procent av männen. I åldern 15–24 samt 25–55 år har fler än en tredjedel av kvinnorna, 36 respektive 33 procent, tillgång till en ljudbokstjänst i hushållet. För männen är motsvarande siffra 23 respektive 20 procent. Det kan jämföras med dem över 65 år där bara 11 procent har tillgång till en prenumerationstjänst för ljud- och e-böcker.

De äldre i befolkningen tillhör de största bokkonsumenterna. Bland dem i åldern 65–85 år tog över hälften, 51 procent, del av en bok en vanlig dag förra året. Den tryckta boken är fortfarande mest populär i alla ålderskategorier men särskilt tydligt är det bland de äldre. Skönlitteratur är den mest konsumerade genren. En av tre läste eller lyssnade på en skönlitterär bok. Kvinnor och äldre läste och lyssnade mest.

Högutbildade läste och lyssnade i större utsträckning än dem utan högskoleutbildning. Boende i storstad läste i högre grad än dem på landsbygd men för ljudboken hade boendeort en mindre betydelse.

Mediebarometern

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2022 års undersökning bygger på svar från omkring 6 600 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år. 

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Datainsamlingen till Mediebarometern 2022 har genomförts av undersökningsföretaget Origo Group.

Rapporten kan hämtas gratis som pdf från Nordiska ministerrådets publikationsplattform NordPub.

Share:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *